NYTT

USB-LCD kontroller med rotary encoder

3D Cadbild

 

Drivkort för att styra LCD-displayer som har HD44780 krets. Använder Orbital Matrix protokollet

 

Denna konstruktion bygger på en mikroprocessor PIC18F14K50, rotary encoder, tryckomkopplare och lysdiod. Med dessa komponenter och en LCD-display ansluten så har man en komplett panel som styrs via USB och kan användas till många ändamål där det behövs extern visning av information och kontroll.

 

 

Hur fungerar den?

 

Mikroprocessorn kommunicerar via USB med ett externt program t.ex. LCDSmarite med Orbital matrix protokollet och kan då få den anslutna LCD-displayn att visa texter eller egna skapade symboler. Mikroprocessorn läser även av rotary encodern och omkopplaren och skickar denna information via USB. Bakgrundsbelysningen är dimmningsbar.

 

 

Exempel med en 16x2 tecken Lcd-modul
Symboler
Wide Vertical Graph Bars
Horizontal Graph Bars

 

Exempel med en 20x4 tecken Lcd-modul
Large Numbers
Narrow Vertical Graph Bars
Medium Numbers

 

 

Fullt supportade Orbital Matrix Commands:      
       
Beskrivning: DEC: Kommando sträng Förklaring:
Place Large Number * 35 254 35 [Col] [Digit]  
Poll Key Press 38 254 38  
Place Vertical Bar 61 254 61 [Column] [Length]  
Changing the Startup Screen 64 254 64  
Auto Transmit Key Presses On 65 254 65  
Set Auto Line Wrap On 67 254 67  
Set Auto Line Wrap Off 68 254 68  
Clear Key Buffer 69 254 69  
Display Off 70 254 70  
Set Cursor Position 71 254 71 [col] [row]  
Go Home 72 254 72  
Underline Cursor On 74 254 74  
Underline Cursor Off 75 254 75  
Move Cursor Back 76 254 76  
Move Cursor Forward 77 254 77  
Creating a Custom Character 78 254 78 [refID] [data]  
Auto Transmit Key Presses Off 79 254 79  
Blinking Block Cursor On 83 254 83  
Blinking Block Cursor Off 84 254 84  
Clear Screen 88 254 88  
Initialize Horizontal Bar 104 254 104  
Initialize Medium Number 109 254 109  
Initialize Large Numbers * 110 254 110  
Place Medium Numbers 111 254 111 [Row] [Col] [Digit]  
Initialize Narrow Vertical Bar 115 254 115  
Initialize Wide Vertical Bar 118 254 118  
Place Horizontal Bar Graph 124 254 124 [Col] [Row] [Dir] [Length]  
Set Remember 147 254 147 [switch]  
Set and Save Brightness 152 254 152 [brightness]  
Set Brightness 153 254 153 [brightness]  

Save Startup Screen CustomCharacters

194 254 194 [refID] [data]  
       
       
Inte fullt supportade Commands:      
       
Write Customer Data 52 254 52 [data] [data] 3 första byten är för displaystorlek
Read Customer Data 53 254 53  
Display On 66 254 66 [min] [min] har ingen funktion
General Purpose Output Off 86 254 86 [Num] [Num] har ingen betydelse
General Purpose Output On 87 254 87 [Num] [Num] har ingen betydelse
Loading Custom Characters 192 254 192 [Bank] [Bank] endast 0-1
Saving Custom Characters 193 254 193 [Bank] [ID] [Data] [Bank] endast 0-1
Set Startup GPO state 195 254 195 [Num] [state] [Num] har ingen betydelse
Assign Keypad Codes 213 254 213 [KDown] [KUp] [KDown] endast 4 första koderna används
       
* = Endast med 4 raders LCD-displayer      

 

Referenser:

Orbital manual PDF-filer:

LK162-12.pdf

LCD2041.pdf

 

 

Fakta:

 

Drivspänning

DC 5Vdc från USB-anslutningen!

 

Max strömbelastning

ca 120mA med med full bakgrundsbelysning.

 

Protokoll

Enl. Orbital matrix med visa undantag bl.a. så är inte "Bar Graphs" och "Numbers" ändringsbara utan är med fasta symboler!

 

Bakgrundsbelysning

PWM 256 steg

 

Kretskortsstorlek

79 x 47 mm