NYTT PROJEKT

SVGA 800x600, 60Hz teckengenerator.

 

3D CAD

 

Visar 16 tecken x 4 rader på en SVGA skärm med 800x600 60 Hz och Uart kommunikation.

 

Detta är en liten enkel bygge som är mikroprocessor PIC18F14K50 baserad och kan skapa 4 rader med 16st  8x8punkter tecken i varje rad. Den kommunicerar med Uart  "Universal Asynchronous Receiver/Transmitter" med 19200 Baud. Den kan anslutas till vilken kontroller eller konstruktion som helst med inbyggd Uart och kan då användas för att visa texter eller siffror med mätvärde m.m på t.ex. en SVGA-LCD skärm.

 

 

 

Hur fungerar den?

 

Genom att använda de inbyggda räknarna i PIC-kretsen tillsammans med interrupt-rutiner så skapas horizontal och vertikalsynkronisering. Teckenpixel genereras av PIC-kretsens MSSP modul i SPI läget. Teckenpixel hämtas i ROM från en av två teckentabeller. Pixelsignalen går genom en transistor som är kopplad som en emitterföljare och anpassar spänningsnivån så att nivån blir ca 0,7V innan de går till SVGA färgingångar. Signalen går via dioderna D1 - D6, och genom att inte ansluta några av dioderna så kan olika färgkombinationer mellan bakgrund och tecken skapas.  

 

 

 

Bildexempel tagna med kamera mot en monitor.

 

 

 

Fakta:

 

Drivspänning

5 volt  Ca. 50mA (med komponent D7 bortagen och R16 med värdet 4,7 Ohm).

9 volt  Ca. 50mA (med komponent D7 monterad och R16 med värdet 82 Ohm).

12 volt  Ca. 50mA (med komponent D7 monterad och R16 med värdet 150 Ohm). 

 

Kommunikation

Uart, 19200 baud, 8-bitar, ingen handskakning, 16 bytes buffert.

 

Byte värde 0 - 31 är styrkommando och värdet 32 - 255 är tecken som skall visas på skärmen.

Styrkommando skickas en och en. Tecken kan skickas 16st i klump med en tidsfördröjning på 150mS innan nästa kommando eller tecken kan skickas.

 

Kommando byte (decimal) Åtgärd
0 N/A
1 Clear Display
2 Backa 1 steg
3 Fram 1 steg
4* Sänder pekarindex (1 - 64) från Uart
5 N/A
6 Clear rad 1+2, pekar till rad1 kol.1
7 Clear rad 3+4, pekar till rad3 kol.1
8 - 11 (rad 1-4) Clear rad(x), peka till rad(x) kol.1
12 - 15 (rad 1-4) Peka till rad(x) kol.1 utan clear
16 - 31 (Kol. 1 - 16) Peka till kolumn(x) i nuvarande rad

* = Detta kommando får inte användas flera gånger efter varandra! 

 

SVGA-utgång

800x600pixel, 60Hz.

15-pin(5x3) D-sub, hona (HD).

 

Teckenupplösning

8x8 punkter/tecken.

 

Antal tecken som visas

64st, (16x4)

 

Character ROM generator

2 stycken. Väljes med JP4 på kretskortet.

Nr.1 Europeisk teckenuppsättning. Bild på tabellen finns här

Nr.2 Samma som Nr.1 men med en del isländska och tyska tecken är ersatta med andra tecken. t.ex. Celsiusgrader.

 

Tecken (Decimal) Ändrade tecken i Nr.2
128 Celsius grader
129 Farenhait grader
131 Kubik 3:a
133 Likspänning
135 Växelspänning
136 Netto
137 Copyright
138 Registrerat Trademark
139 Oregistrerat Trademark
140 Inverterat toppkomma
144 Glad smiles
145 Ledsen smiles
146 Kvadrat 2:a
147 Prat smiles
149 Inverterat komma
150 Inverterad punkt
151 Inverterat minus
152 Inverterat plus
154 - 163 Inverterade "0 - 9"
169 - 174 inverterade " A - F"
175 Euro

 

 

 

Färgkombinationer som kan visas

Med svart bakgrund kan dessa teckenfärger visas:

Röd, grön, blå, gul, fuchsia, cyan och vit.

 

Med röd bakgrund kan dessa teckenfärger visas:

Gul, fuchsia och vit.

Med grön bakgrund kan dessa teckenfärger visas:

Gul, cyan och vit.

Med blå bakgrund kan dessa teckenfärger visas:

Cyan, fuchsia och vit.

 

Med gul bakgrund kan denna teckenfärg visas:

Vit.

Med fuchsia bakgrund kan denna teckenfärg visas:

Vit.

Med cyan bakgrund kan denna teckenfärg visas:

Vit.

(Vilken färgkombination man vill ha väljer man genom att montera eller utelämna dioderna D1 - D6 på kretskortet.)

 

Bakgrundfärg Teckenfärg D1 D2 D3 D4 D5 D6
Svart Röd Av Av Av Av Av
Svart Grön Av Av Av Av Av
Svart Blå Av Av Av Av Av
Svart Gul Av Av Av Av
Svart Fuchsia Av Av Av Av
Svart Cyan Av Av Av Av
Röd Gul Av Av Av Av
Röd Fuchsia Av Av Av Av
Röd Vit Av Av Av
Grön Gul Av Av Av Av
Grön Cyan Av Av Av Av
Grön Vit Av Av Av
Blå Fuchsia Av Av Av Av
Blå Cyan Av Av Av Av
Blå Vit Av Av Av
Gul Vit Av Av Av
Fuchsia Vit Av Av Av
Cyan Vit Av Av Av

 

 

 

Kortstorlek

62 x 42 mm.