PROJEKT

SpänningsVakt

 

En krets för övervakning av laddningen på ett 12volts blyackumulatorer.

 

Detta är ett bygge som fungerar precis som laddningslampan på en bil eller motorcykel d.v.s. att när spänningen i batteriet är under en viss volt så tänds en lysdiod och när spänningen är över en viss volt så släcks lysdioden. Kretsen har en hysterens på ca 200mV och det gör den mindre känslig för transienter. 

 

 

Ladda hem det första preliminära schemat:

 

Schema: Volt_vkt.PDF  v1.0  05-07-27  19Kb

Kretslayout:                         

 

 

Hur fungerar den?

 

Genom att låta en operationsförstärkare jämföra batterispänningen mot en referensspänning och låter utgången tända eller släcka en lysdiod beroende på om batterispänningen är under eller över referensspänningen. Operationsförstärkarutgången medkopplas till ingången för att skapa en hysterens på ca 200mV, detta gör att spänningen på ingången kan röra sig lite utan att det påverkar utgången och detta i sin tur undertrycker transient känsligheten.

 

 

Fakta:

 

Drivspänning

12 - 14,4 volt (Belastas från batteriet den skall övervaka).

ca 25 mA.

 

Lysdiodspänning

ca 2 volt.

20 mA.

 

Övervakningsspänning:

ca 13,0 - 13,2 volt.

 

Kretskortsstorlek:

28 x 28 mm.

 

 

Alla schema och teknisk information kommer jag att lägga ut här på denna

webbsidan allt eftersom jag fortskrider med konstruktionen.

 

Om ni har någon synpunkter eller idéer v.g. kontakta

 

Till Huvudsidan