NYHET!

10-stegs Shiftlight/LED-varvräknare

3D-CAD bild.

 

Mikroprocessorstyrd 10-stegs Shiftlight/LED-Varvräknare .

 

Denna konstruktion bygger på en mikroprocessor PIC16F688 och styr 10 stycken LED's i 10 steg. Den kan användas som en ren Shiftlight d.v.s. att lysdioderna tänd en efter en när varvtalet börjar uppnå shiftnivå. Eller som en LED-varvräknare d.v.s. att varje lysdiod har ett fast varvtal och tänds när det varvtalet uppnås. Alla ändringar och inställningar görs med en tryckomkopplare som sitter på kretskortet.

 

 

Hur fungerar den?

 

Med en PIC16F688 microprocessor så används den interna räknaren för att räkna pulsbredden på tacho-pulsen och därefter räkna ut varvtalet. Detta varvtal jämföras sedan med de varvtalsnivåers som är lagrade i EEpromet, processorn tänder sedan respektive lysdioder efter varvtalsnivån. Avståndet mellan när lysdioderna skall tändas är justerbart i det inbyggda setup-programmet.

 

 

Modifieringar gjorda för att passa i lådan:

5mm LED-distanser, liggande kondensatorer, 10mm distanser på undersidan av kortet, 4-ledars kabel i kontakthålen och längre knapp på tryckomkopplaren.

 

 

SETUP-Programmet:

 

Genom att hålla knappen nedtryckt i ca 7 sekunder samtidigt som man sätter på drivspänningen så kommer man in i setup-programmet. När de 7 sekunderna varat så tänds en eller flera lysdioder, släpp då knappen. Nu börjar den eller de lysdioderna blinka och den kombination av lysdioder som lyser är det värdet som är lagrat i EEpromet. Om man trycker på knappen igen inom 5 sekunder så ändra färgkombinationen och därmed också setup-inställningen. Gör man ingen knapptryckning inom 5 sekunder så avslutas setup-programmet och då börjar den normala shiftlight eller LED-varvtalsmätningen.

 

Färgkombinationerna:

Setupval Grön1 Grön2 Grön3 Blå Läge Varvtal/avstånd
1 På   Av   Av   Av   Shiftlight 0,5%
2 Av   På   Av  Av  Shiftlight 0,6%
3 På     På   Av  Av  Shiftlight 0,7%
4 Av   Av  På   Av   Shiftlight 0,8%
5 På  Av    På   Av  Shiftlight 0,9%
6 Av   På    På  Av Shiftlight 1%
7 På  På  Av Shiftlight 10%
8 Av Av Av LED-Varvräknare 166,6Hz
9 Av AV LED-Varvräknare 200Hz
10 Av Av LED-Varvräknare 250Hz
11 AV LED-Varvräknare 266,6Hz
12 AV Av LED-Varvräknare 300Hz
13 Av LED-Varvräknare 333,3Hz
14 Av LED-Varvräknare 400Hz
15 LED-Varvräknare 416,6Hz

 

 

Shiftlight shiftnivåinställning:

 

När setupval 1 - 7 är aktiverad så görs shiftnivåinställningen med en knapptryckning på omkopplaren när man varvat upp motorn till det varvtal som önskats och sedan trycker på knappen. Obs! Vid LED-Varvräknarläget har knappen ingen funktion, eftersom shiftnivån då har ett fast varvtal.

 

 

 

Obs!

Shift_LEDbyggsatsen är i sitt grundutförande gjort för att installeras på tändsystem på 12v och är då anpassad för 12Vdc pulser på tachoingången. Vill man ansluta tacho-pulser med annan spänningsnivå så måste man ändra motståndet R6 och ev. kondensatorn C4. Dessa värden på R6 och C4 kan användas:

10 Vdc puls, R6=22KOhm, C4=47nF.

 8 Vdc puls, R6=12KOhm, C4=68nF.

 6 Vdc puls, R6=5,6KOhm, C4=100nF.

 4 Vdc puls, R6=1,8KOhm, C4=330nF.

 

 

Ladda hem borrmall för håltagning i lådan: Mall_shift_led.pdf

 

Obs! Borra helst med en pelarborrmaskin med låg hastighet och med nyslipade borr annars smälter plasten och hålen blir ojämna. Locket är den halvan på plastlådan som inte har skruvhål och distanser. Håltagning för kabel görs enklast genom att skruva ihop de tomma lådhalvorna och borra i mellan halvorna med ett borr som är lite mindre än kabelns diameter. Om du vill ha kabelanslutningingången på långsidan tänk då på att den skall vara i den undre långsidan d.v.s. långt från lysdiodsraden!

 

 

 

Lysdiod monterad längs kortkanten.

 

Ett annat alternativ att montera lysdioderna är att lägga dem längs kortkanten(se bilden ovan) med eller utan LED-distanser och låta dem sticka ut mellan lådhalvorna på långsidan på lådan. Tänk då på att tryckknappen kan då kommer på fel sida beroende på hur man monterar lådan i fordonet och trycknappen bör då lämpligast monteras på undersidan av kortet. Tyvärr har jag inte tagit fram en bormall för denna lösningen.

 

 

 

Fakta:

 

Drivspänning

DC 12,5 - 14,4V, ca 150mA.

 

Tachopulsingång

0-12Vdc pulserande likspänning. Andra nivåer kan användas om om man modifierar komponenterna R6 och C4 på kortet.

Max spänning: 0-60Vdc

 

Frekvensområde(varvtal)

ca 75,2Hz  - 420 Hz vid tändning av sista lysdioden(blå) 

(ca 7,52Hz - 420 Hz  totalt frekvensområde)

 

 

LED visning

Shiftlightläge eller LED-varvräknarläge

10 stycken 5 mm transparanta, 7 gröna, 1 gul, 1 röd och 1 blå.

Ljusstyrka: grön, gul och röd, ca 100-200mcd.

Ljusstyrka: blå ca 1000mcd.

 

 

Shiftlightläge inställningar

0,5 - 1% och 10% av shiftnivå/lysdiod

Exempel: Om du valt 1% och shiftnivå är 10.000rpm så tänds den första lysdioden(grön) vid 9000rpm och den sista lysdioden(blå) vid 10.000rpm.

 

LED-varvtalsläge inställningar (sista lysdioden(blå) lyser vid detta varvtal)

166,6Hz (4.000rpm med 4-cylindrig motor)

200Hz (6.000rpm med 4-cylindrig motor)

250Hz (6.000rpm med 5-cylindrig motor)

266,6Hz (8.000rpm med 4-cylindrig motor eller 4.000rpm med 8-cylindrig motor)

300Hz (6.000rpm med 6-cylindrig motor)

333,3Hz (10.000rpm med 4-cylindrig motor eller 8.000rpm med 5-cylindrig motor)

400Hz (12.000rpm med 4-cylindrig motor, 8.000rpm med 6-cylindrig motor eller 6.000rpm med 8-cylindrig motor) 

416,6Hz (10.000rpm med 5-cylindrig motor)

Exempel: Om du valt 333,3Hz så tänds den första lysdioden(grön) vid 1000rpm och den andra vid 2000rpm o.s.v. Den sista lysdioden(blå) vid 10.000rpm.

 

Kretskortsstorlek

40 x 70 mm