"RpmHealer" Varvtalsmätar justerare. Updaterad

För varvmätare som endast behöver 12Vdc på tachopulsen. För varvmätare som kräver högre Vdc på tachopulsen.

 

 

Ett bygge för t.ex. fordons varvmätare som behöver ändra eller justera pulsfrekvens m.m.

 

Detta är ett bygge är samma som  "SpeedoHealer" byggsatsen med skillnaden att pulsingången är konstruerad för att kopplas till primärsidan på ett 12Vdc tändningssystem och utgången har nu ett pull-up motstånd så att en 12Vdc puls genereras av utgången. Nu finns det även en version som kan generera en högre Vdc tachopuls! RpmHealern är perfekt att användas till t.ex. bilar eller motorcyklar där du bytt motor med ett annat cylinderantal och p.g.a. detta så visar mätaren fel och behöver justeras.

 

 

Dessa användningsområde:

Versionen med hög Vdc tachopuls passar till t.ex. Suzuki X-90 och de flesta varvmätarna som använder D056956-0140 Rpm-chippet.

 

 

Bild på tachopuls från hög Vdc version. För låg Vdc version så saknas "tratten" och pulsen är en fykants mellan 12Vdc och 0Vdc.

 

 

Hur ansluts den till mätaren?

 

Pulsingången och pulsutgången på byggsatsen ska kopplas i serie med ledningen från tändspolen till varvmätaren!

 

Byggsatsen/Modulen har 4 stycken anslutningar/ledningar: Röd(X2) och Svart(X3) för byggsatsdrivspänning 12Vdc och 0Vdc(GND), Grå eller Brun(X4) för pulsingång från tändspolen, Orange(X5) för pulsutgång till varvmätaren.

 

Obs!

Byggsatsen är endast konstruerad och testad för tändsystem som har en 12Vdc tändspole och där varvmätaren har samma 0Vdc(GND) potential som tändsystemet!

 

 

Hur fungerar den?

 

Genom att mäta frekvensen på ingående puls från primärsidan på ett 12Vdc tändningssystem och sedan matematisk kalkylera en ny frekvens mot en justerbar (potentiometer) faktor. Den nya frekvensen styr sedan en transistorutgång som styr varvmätarens tachoingång. Modulen är helt mikroprocessorstyrd och mjukvaran till den finns i två utförande:

Eller:

Faktorn för kalkylering av utgångsfrekvens avläses från en analog ingång på mikroprocessorn som är kopplad till mittlöparen på en trimpotentiometer. Den ger en spänning som motsvarar en faktor som multipliceras med ingångsfrekvensen och ger då den kalkylerade utgångsfrekvensen. Den analoga avläsningen sker ca 6 sekunder efter drivspänningstillslaget och sker endast en gång. Vid ändring av potentiometern så måste drivspänningen kopplas bort i minst 6 sekunder och därefter kopplas på igen för att den nya inställningen skall börja gälla.

 

Formel för att beräkna spänningen vid mittlöparen på potentiometer mjukvara version 1:

(Önskad faktor - 0,5) * 9,589 = spänning vid mittlöparen

 

Exempel:

Du har en ingångsfrekvens på 153,1Hz och vill ha en utgångsfrekvens på 126,4Hz.

126,4 / 153,1 = faktor 0,825

(0,825 - 0,5) * 9,589 = ca 3,12 Volt

 

 

Formel för att beräkna spänningen vid mittlöparen på potentiometer mjukvara version 2:

(Önskad faktor - 1,0) * 4,789 = spänning vid mittlöparen

 

Exempel 1:

Du har en ingångsfrekvens på 126,4Hz och vill ha en utgångsfrekvens på 153,1Hz.

153,1 / 126,4 = faktor 1,211

(1,211 - 1) *  4,789 = ca 1,01 Volt

 

Kretskortstorleken är endast 38x38mm vilket gör att den passar i en ingjutningsbox 40x40mm.

 

 

 

Ladda hem schemat för låg Vdc tachopuls version: RpmHealer.pdf

 

 

Fakta:

 

Drivspänning

12,8 - 14,4 Vdc (från säkrad matning) Ca. 40mA.

Initiering efter drivspänningstillslag är ca 6 sekunder!

 

Frekvensupplösning på pulsutgången

0,2 Hz vid max. utgångsfrekvens.

0,002 Hz vid min. utgångsfrekvens.

 

Uppdateringstid (Hz) av ny frekvens på  utgången

Ingångsfrekvens (Hz) / 2

 

Pulsingång

12Vdc puls från primärsidan på ett tändningssystem. 1/3 - 1/2 pulsbredd.

 

Pulsutgång för version med låg Vdc

12Vdc puls, 1/2 pulsbredd, ca 50 - 80mA (beroende på storleken på pull-up motståndet vid utgångstransistorn).

 

Pulsutgång för version med hög Vdc (Simulerar en tachopuls från primärsidan på ett tändsystem med 12V tändspole)

30Vdc puls, 1/2 pulsbredd, max 1mA.

 

Kortstorlek

38 x 38 mm.