NYTT PROJEKT

PWM styrd Dimmer/Effektregulator(15A) som switchar på +DC-spänningen

 

Pulse-Width Modulation styrd Dimmer/Effektregulator som reglerar på + DC-spänningen för reglering av bl.a. lampor och elmotorer.

 

Denna konstruktion bygger på en mikroprocessor, MosFet drivkrets, två kraftiga P-gate MosFet och två schottky kraftdioder. Den kan driva 15A konstant och 20A kortvarigt. Har även en inbyggd kortslutningsövervakning.

 

 

Hur fungerar den?

 

Genom att använda mikroprocessorns inbyggda PWM styrningsutgång som via en MosFetdrivkrets driva ett par P-gate MosFet och en A/D ingång som avläser spänningen på en potentiometer som i sin tur talar om för mikroprocessorn vilket av de 32 effektstegen som skall switcha transistorerna. En PNP transistor är kopplad mellan drivspänningen och drain på MosFet transistorerna för att övervaka om de sker en överbelastning eller kortslutning. Om belastningen efter 20uS på drivningspulsen är mer än 30A stängs pulsen av i ca 2 sekunder för att kyla MosFet-transistorerna och att förhindra fortsatt överbelastning.

 

 

Prototypen inbyggd i en aluminiumlåda 57x72x28mm. Med potentiometer och ferritcylinder för störningsskydd.

 

 

Fakta:

 

Drivspänning

DC 12V - 14,4

 

Max strömbelastning

15A Kontstant.

20A kortvarigt i några sekunder.

>30A kortslutningsskyddet aktiveras efter ca 20uS

 

PWM frekvens

7,8KHz

 

PWM regleringssteg

32 steg

 

Kretskortsstorlek

45 x 38 mm

 

 

 

Om ni har någon synpunkter eller idéer v.g. kontakta

 

Till Huvudsidan