PROJEKT & BYGGSATSER - Finns att köpa i webshoppen!

PIC18F14K50 Mikroprocessorbaserade.

Projekt 2. IR-Termometer MLX90614 monitor & kontroller med inbyggt programmerbart styrprogram och reläutgång.

 

 

 

Med denna konstruktion kan man visa temperaturerna från en IR-termometer MLX90614 på en LCD-display och samtidig låta det inbyggda programmerbara styrprogrammet avläsa temperaturer, ingång och knapptryckningar för att sedan styra reläet som sitter på kortet. Konstruktionen är fristående och ansluts till USB-porten endast när man vill programmera styrprogrammet.

 

 

Vad kan den användas till?

 

 

 

Inbyggt programmerbart styrprogram:

 

För utom att byggsatsen kan visa temperaturerna på LCD-displayn med värden från MLX90614 IR-termometern, så har byggsatsen ett inbyggt programmerbart styrprogram med 24 programmerbara rader och 16 funktioner.

Med ett VisualBasic2008 baserat program "MLX90614monitor" och en USB-kabel så programmerar man lätt byggsatsen.

 

Ladda hem: MLX90614monitor.zip

 

Obs! För att kunna använda programmet måste man ha minst gratis versionen VisualBasic2008 express i datorn. Den kan laddas ner från Microsofts hemsida: VisualBasic Express downloads

 

 

Styrfunktioner för det inbyggda programmerbara styrprogrammet:

 
Funktion Beskrivning Åtgärd om TRUE Åtgärd om FALSE
GOTO Gå till Hoppar till vald rad -
IR-TEMP> Kollar om IR-temperatur > funktionstal Hoppar till vald rad Går till nästa rad
IR-TEMP< Kollar om IR-temperatur < funktionstal Hoppar till vald rad Går till nästa rad
PTC-TEMP> Kollar om PTC-temperatur > funktionstal Hoppar till vald rad Går till nästa rad
PTC-TEMP< Kollar om PTC-temperatur <funktionstal Hoppar till vald rad Går till nästa rad
RELAY ON Aktiverar relä Hoppar till vald rad -
RELAY OFF Släpper relä Hoppar till vald rad -
BUTTON ON Kollar om Knappen är nedtryckt Hoppar till vald rad Går till nästa rad
BUTTON OFF Kollar om Knappen är släppt Hoppar till vald rad Går till nästa rad
INPUT HIGH Kollar om Ingången är Hög Hoppar till vald rad Går till nästa rad
INPUT LOW Kollar om Ingången är Låg Hoppar till vald rad Går till nästa rad
WAIT Väntar (funktionstal) antal loopar Hoppar till vald rad -
WAIT+BUT.ON Väntar (funktionstal) antal loopar eller tills Knappen är nedtryckt Hoppar till vald rad -
WAIT+BUT.OFF Väntar (funktionstal) antal loopar eller tills Knappen är släppt Hoppar till vald rad -
WAIT+INP.H Väntar (funktionstal) antal loopar eller tills Ingången är Hög Hoppar till vald rad -
WAIT+INP.L Väntar (funktionstal) antal loopar eller tills Ingången är Låg Hoppar till vald rad -

En loop är ca 50mS.

 

 

 

 

Info om MLX90614 komponenten (ingår inte i byggsatsen):

 

En sensor för kontaktlös temperaturmätning som mäter infraröd strålning från objekt. Integrerat i kapseln finns både IR-detektor och elektronik för signalbehandling. Utgången är ett SMBus-interface som även enkelt kan modifieras att lämna en PWM-signal. Sensorn innehåller även ett optiskt dagsljusfilter vilket gör den okänslig för solljus. +5 V matningsspänning.

 

Obs! Om MLX90614 skall monteras på kabel så bör den inte vara längre än 2 meter och vara skärmad. Man måste då montera en 100nF kondensator mellan drivspänningsbenen vid kapseln, helst också 10kOhm pullup-motstånd till SDA och SCL benen. 

 

 

Fakta:

 

Drivspänning

DC 12 - 14V, ca 80mA stabil.

 

Ingångar för styrprogramfunktion

1st optokopplad.

 

Tangenter för styrprogramfunktion

1st slutande.

 

Utgång för styrprogramfunktion

1st, 1 polig växlande relä. 8A vid AC, 5A vid DC. Via skruvplint på kortet.

 

Antal rader för styrprogrammet

24 stycken.

 

Gränssnitt till MLX90614 komponent

SMBus med 5V spänning.

 

Gränssnitt för att programmera inbyggda styrprogrammet

Via USB med typ B kontakt.

 

LCD-display

2 x 16 rader med belysning.

 

Kretskortsstorlek huvudkort

110 x 74 mm