PROJEKT & BYGGSATSER - Finns att köpa i webshoppen!

PIC18F14K50 Mikroprocessorbaserade.

Projekt 1. IR-Termometer MLX90614 SMBus USB-programmerare med VisualBasic programlistning.

 

 

 

Med denna konstruktion kan man med enkelhet programmera och utvärdera den mycket populära MLX90614 IR-termometer IC-kretsen.

 

 

Fördelar?

 

 

Programmering av MLX90614 komponent:

 

Med ett VisualBasic2008 baserat program "MLX90614prog" och en USB-kabel så programmerar man lätt byggsatsen.

 

Ladda hem: MLX90614prog.zip , USBdriver.zip

 

Obs! För att kunna använda programmet måste man ha minst gratis versionen VisualBasic2008 express i datorn. Den kan laddas ner från Microsofts hemsida: VisualBasic Express downloads

 

 

Info om MLX90614 komponenten (ingår inte i byggsatsen):

 

En sensor för kontaktlös temperaturmätning som mäter infraröd strålning från objekt. Integrerat i kapseln finns både IR-detektor och elektronik för signalbehandling. Utgången är ett SMBus-interface som även enkelt kan modifieras att lämna en PWM-signal. Sensorn innehåller även ett optiskt dagsljusfilter vilket gör den okänslig för solljus. +5 V matningsspänning.

 

Obs! Om MLX90614 skall monteras på kabel så bör den inte vara längre än 2 meter och vara skärmad. Man måste då montera en 100nF kondensator mellan drivspänningsbenen vid kapseln, helst också 10kOhm pullup-motstånd till SDA och SCL benen. 

 

 

 

 

Fakta:

 

Drivspänning

DC 5V från USB-anslutningen, ca 30mA

 

Anslutningar till komponent som skall programmeras

Sockel eller skruvplint.

 

Gränssnitt till komponent

SMBus med 3.3V eller 5V spänning.

 

Kretskortsstorlek

64 x 62 mm (Passar i en Hammond 1591LFLBK låda)