NYTT PROJEKT

Analog fotpedal till MIDI konverter.

 

Mikroprocessorstyrd MIDI konverter för gamla analoga fotpedaler.

 

Detta bygge är en förbättring av Paul Messick's "MIDI controller footpedal" som finns på adressen: http://www.maxmidi.com/diy/foot/index.html 

 

Förbättringarna är bl.a. en nyare processor PIC16F628, ett större drivspänningsområde och skydd mot fel inkopplingar m.m.

 

Ladda hem Schemat:  Midi_ped.pdf   39Kb

 

 

Hur fungerar den?

 

Funktionen är densamma som Paul Messick's "MIDI controller footpedal" d.v.s. att man använder en gammal analog fotpedal potentiometer och låter den ladda upp två kondensatorer under en tidsperiod och sedan kalkylera de olika tiderna för att sedan skicka värdet på pedalens läge via en MIDI-out utgång. 

 

 

 

Priser, byggsatser och ritningar finns på www.jetronic.se

 

Fakta:

 

Drivspänning

Dc 4,5 - 13,8 volt.

 

Channel select (Dil-sw)

Kanal 1 - 16 (0 - 15)

 

Controller select (Dil-sw)

Kontroller 1 - 128 (0 - 127)

 

PANIC Botton

Panik tryckomkopplare (extern)

 

SW/Controller select (Dil-sw)

Fotpedal-switch eller pedalläge 

 

Kortstorlek

67 x 67mm.