BYGGSATS

Shift Light "McLaren" +.

 

 

Mikroprocessorstyrd Shift Light som liknar den i Formel1 bilen McLaren.

 

Denna shift light är designad för att likna Formel1 bilen McLaren d.v.s. att shiftindikeringen är i 3 olika nivåer och med 3 ljusstarka lysdioder för varje nivå och i olika färger: grön, röd och blå. Lysdioderna är av transparant typ vilket gör att de är osynliga när de inte skall lysa.

 

Skiftnivå  ställs in digitalt med en enkel knapptryckning och lagras i ett EEprom i mikroprocessorn. Vartalsområde och varvtalsavståndet ställs med ett setup-program. detta innebär att alla justeringar görs med några knapptryckningar

 

 

 

Inbyggd i låda(72x50x21mm) med tryckomkopplaren stickande ut ca 1mm från lådan.

Modifieringar gjorda för att passa i lådan:

Klippta kortkanter, 5mm LED-distanser, liggande kondensatorer, 10mm distanser på undersidan av kortet, 4-ledars kabel i kontakthålen och längre knapp på tryckomkopplaren.

 

 

Hur fungerar den?

 

Med en PIC12F629 microprocessor så används den interna räknaren för att räkna pulsbredden på tacho-pulsen och därefter räkna ut vartalet. Detta varvtal jämföras sedan med de varvtalsnivåers som är lagrade i EEpromet, processorn tänder sedan respektive lysdioder efter varvtalsnivån. Avståndet mellan när gröna och röda lysdioderna skall tändas är justerbart i setup-programmet.

 

SETUP-Programmet:

 

Genom att hålla knappen nedtryckt i ca 7 sekunder samtidigt som man sätter på drivspänningen så kommer man in i setup-programmet. När de 7 sekunderna varat så tänds lysdioderna och då skall man släppa knappen. Nu börjar lysdioderna blinka och den kombination av färger som lyser är det värdet som är lagrat i EEpromet. Om man trycker på knappen igen inom 5 sekunder så ändra färgkombinationen och därmed också setup-inställningen. Gör man ingen knapptryckning inom 5 sekunder så hoppar man ur setup-programmet och börjar shift light varvtalsmätningen.

 

Färgkombinationerna:

 

Setup läge Grön   Röd   Blå   Varvtalavstånd
1 På   Av   Av     1%
2 Av   På   Av    2%
3 På     På   Av    3%
4 Av   Av  På     4%
5 På  Av    På     5%
6 Av   På    På    8%
7 På  På    10%

 

 

Obs!

Shiftlightbyggsatsen är i sitt grundutförande gjort för att installeras på tändsystem på 12v och är då anpassad för 12Vdc pulser på tachoingången. Vill man ansluta tacho-pulser med annan spänningsnivå så måste man ändra motståndet R6 och ev. kondensatorn C4. Dessa värden på R6 och C4 kan användas:

10 Vdc puls, R6=22KOhm, C4=47nF.

 8 Vdc puls, R6=12KOhm, C4=68nF.

 6 Vdc puls, R6=5,6KOhm, C4=100nF.

 4 Vdc puls, R6=1,8KOhm, C4=330nF.

 

 

Ladda hem borrmall för håltagning i lådan: mclaren_borrmall.pdf

 

Obs! Borra helst med en pelarborrmaskin med låg hastighet och med nyslipade borr annars smälter plasten och hålen blir ojämna. Locket är den halvan på plastlådan som inte har skruvhål och distanser. Håltagning för kabel görs enklast genom att skruva ihop de tomma lådhalvorna och borra i mellan halvorna med ett borr som är lite mindre än kabelns diameter. Om du vill ha kabelanslutningingången på långsidan tänk då på att den skall vara i den undre långsidan d.v.s. långt från lysdiodsraden! 

 

 

 

 

 

Alternativ:

Lysdiod monterad längs kortkanten.

 

Ett annat alternativ att montera lysdioderna är att lägga dem längs kortkanten(se bilden ovan) med eller utan LED-distanser och låta dem sticka ut mellan lådhalvorna på långsidan på lådan. Tänk då på att tryckknappen kan då kommer på fel sida beroende på hur man monterar lådan i fordonet och trycknappen bör då lämpligast monteras på undersidan av kortet. Tyvärr har jag inte tagit fram en bormall för denna lösningen.

 

 

 

Fakta:

 

Drivspänning

Dc 12,7 - 14,4 volt.

 

Tachopulsingång

0-12Vdc pulserande likspänning. Andra nivåer kan användas om om man modifierar komponenterna R6 och C4 på kortet.

Max spänning: 0-60Vdc

 

Lysdioder

9 stycken 5 mm transparanta, 3 gröna, 3 röda och 3 blå.

Ljusstyrka: ca 300, 500 och 1000mcd.

 

Inställning av shiftnivå

Med en membran tryckomkopplare på kretskortet eller externt.

 

Shiftnivåområde

ca 33Hz - 430Hz.

(ca 1000 - 13.000 Varv/min vid 4-cylinders 4-taktsmotor med 1 tändspole).

 

Shiftnivå avstånd(setup läge)

1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 8% och 10%. (Andra avstånd kan fås, men måste då anges vid beställning!)

Exempel1: Om du valt 1% och shiftnivå är 10.000rpm så tänds de första lysdioderna(3st gröna) vid 9.800rpm och de sista lysdioderna(blåa) vid 10.000rpm.

Exempel2: Om du valt 10% och shiftnivå är 10.000rpm så tänds de första lysdioderna(3st gröna) vid 8.000rpm och de sista lysdioderna(3st blåa) vid 10.000rpm.

 

Anslutningar (Stiftlist eller lösa ledningar)

Pin1= Drivspänning

Pin2= GND (0V)

Pin3= Tacho ingång (t.ex. tändspole, pol 1)

PIN4= N/A

Pin5= För extern omkopplare. Obs! ett 220 Ohms motstånd måste sättas i serie med ledningen till den externa omkopplaren!

Pin6= GND (0V)

 

Kortstorlek

64 x 38mm.