NYTT PROJEKT  (uppdaterad 2013-08-30)

Ny version av ESR/LCR Mätaren!

 

Jag håller nu på att konstruera en ESR/LCR mätare som är en förbättring av den gamla tidigare ESR-byggsatsen och kommer nu ev. även ha en induktansmätfunktion också. Visning av resultatet sker på en 2x16 tecken LCD-punktmatris display.

 

En ESR mätare är ett utmärkt och enkelt sätt att kontrollera felaktiga elektrolyt kondensatorer direkt på kretskortet.

Eftersom de flesta fel i bl.a. TV och videoutrustning orsakas av felaktiga kondensatorer, då är en ESR mätare ett bra hjälpmedel.

 

 

 

Vad är ESR ?

 

ESR = effektiva serieresistansen.

Den inre ohmiska impedansen i en kondensator.

 

Ju högre ESR =  sämre kondensator.

 

I switchade nätaggregat är det noga med att kondensatorn

har ett lågt ESR värde. 

 

 

  Max ESR värde vid 25°C. (Ohm)

 

 

 

Hur fungerar en ESR mätare ?

 

 

Funktionen för ESR mätning:

1. Laddning av testkondensatorn till 300mV.
2. Urladda via 2.2 Ohms eller 22 Ohms motstånd.
3. Mät kondensatorreaktans början (100 - 300 mV).
4. Visning av mätresultat (5S)

 

Med urladdningsmotstånd på 2.2 Ohm och reaktansen börjar vid 

150 mV är ESR värdet 2.2 Ohm.

 

ESR = (2.2 Ohm / (150mV/300mV)) - 2.2

 

 

 

 

Funktionen för Kapacitans mätning:

1. Ladda testkondensatorn till 300 mV.
2. Urladda till triggnivåspänning.
3. Mät urladdningstiden och kalkylera kondensatorvärdet.
4. Visning av mätresultat i display(1S)

 

 

Funktionen för Induktans mätning:

1. Laddning och urladdning av referenskondensatorn i ca 714 Hz.
2. Mäter spänningstoppen direkt efter laddningstillslag (5uS) som då anger induktans +  DC resistansen.
3. Mäter spänningsbotten efter laddningstillslag (25uS) som då anger DC resistansen i drosseln.
4. Kalkylerar den rena induktansen genom att räkna bort DC resistansen. 

5. Visning av mätresultat i display(1S)

 

 

 

 

 

Konstruktions fakta. (Preliminär)

 

Spänning:

7,5 - 9 Volt (ca. 30 mA).

 

Display funktion:

Anslutes till en 2x16 tecken LCD punktmatris display. 

 

 

ESR och Ohm mätning (mätning på kretskortet eller fristående):

0.01 - 3,3 Ohm    upplösning 0.01 Ohm

2.2 - 33 Ohm    upplösning 0.1 Ohm

Autorange

 

 

Kapacitans mätning (mätning på kretskortet eller fristående):

0.02 - 25 uF    upplösning 10 nF

22uF - 25 mF    upplösning 1uF

Autorange

 

Induktans mätning för effektdrosslar (Endast för fristående mätning):

 

Är under utveckling!

Lämplig att användas för mätning av handlindade effektdrosslar.

100uH - 680uH vid max DC resistans på 20 Ohm. 

 

 

En 2 polig omkopplare används för att välja mellan  

ESR eller CAP mätning och en tryckomkopplare för ändring av menyer m.m.

 

 


Eftersom mätspänningen är på max 300mV gör det att
man kan testa kondensatorn direkt på kretskortet utan
att det påverka andra komponenter eller mätningen.
Obs! all mätning skall göras när mätobjektet är
strömlöst och när alla kondensatorerna är urladdade!!!