Projekt 

 

ElektronikProjekt, är byggen som är under konstruktion och utveckling.

 

Till vissa av projekten går det att beställa komponenter och kretskort.

 
20mm röd LED-Voltmätare 
10mm vit LED-Voltmätare 
Varvräknar puls- och spänningsdubblare för tändkabel pic-up
20mm röd LED-multifunktionsmätare
10mm vit LED-multifunktionsmätare
Insprutarrengörare "Injector Cleaner"
"RpmHealer" varvtalsmätar justerare   Finns att köpa i WebShoppen!
SVGA 800x600, 60Hz teckengenerator   Finns att köpa i WebShoppen!
ESR/LCR mätare   
R.P.M switch för extern relästyrning m.m.   Finns att köpa i WebShoppen!
Frekvens till Volt omvandlare Finns att köpa i WebShoppen!
Dubbel A.V.R.S.A pulsomvandlare Finns att köpa i WebShoppen!
PWM till R/C-servo omvandlare Finns att köpa i WebShoppen!
USB-LCD driver med rotary encoder   Finns att köpa i WebShoppen!
DC-PWM styrd Dimmer/Effektregulator   
10-stegs Shiftlight/LED-varvräknare    Finns att köpa i WebShoppen!
Elektronisk hastighetsmätare justerare "SpeedoHealer"  Finns att köpa i WebShoppen!
PIC18F14K50 projekt 3: USB-Ambilight   Finns att köpa i WebShoppen!
PIC18F14K50 projekt 2: MLX90614 IR-Termometer monitor & kontroller   Finns att köpa i WebShoppen!
PIC18F14K50 projekt 1: MLX90614 IR-Termometer SMBus-programmerare    Finns att köpa i WebShoppen!
16-LED Dimmer    Finns att köpa i WebShoppen!
Varvtalsbegränsare för Volvo   
Batterimätare   
Ampere LED-Stapel   
MIDI Controller fotpedal  
Logik Box   
150mm stor LED-siffra   
R/C LapCounter (varvräknare för R/C bilar)      
Dc - dc omvandlare för LCD voltmoduler     
SpänningsVakt   
PulsDelare
BatteriÖvervakare
GameCard
ElektroniskTändning och varvtalsbegränsare (E.T.V.)

 


HUVUDSIDA | KONTAKTA OSS | FÖRETAGET | ELEKTRONIK FORUM