Byggsatser 

 

Byggsatserna består av borrat mönsterkort, komponenter, byggbeskrivning och eventuell mjukvara.

 

** Beställning  görs via Webshoppen. **

Om artikeln inte finns där, gör då beställning via E-Mail formuläret.

 

Det finns två betalningssätt:

 • Förskottsinbetalning till Plusgiro 148423-7, leveranstid ca 5 - 7 arbetsdagar.

 • Mot Postförskott, leveranstid ca 7 - 10 arbetsdagar.

 • Fakturakunder v.g. maila.

 

Vi lämnar ingen garanti på byggsatser. Endast oöppnade förpackningar bytes ! Alla priser exkl. moms och frakt ! (om inget annat enges).

 
10-stegs Shiftlight/LED-varvräknare   M  inkl. låda!   
USB-Ambilight  AP  
MLX90614 monitor AP  
MLX90614 programmerare AP  
Shiftlight McLaren M  inkl. låda!  
LCD Varvräknare (rpm) M  
Balkong termostat M  
Temperaturswitch M  
Air/Fuel bränslemätare M  
Shift Light Version 3 M       
LED-Varvräknare  M  
Puls/R.pm./Frekvens Räknare 

Seriell stegmotorkontroller  AP

R/C Motorstyrning   M

DC PWM-Motorstyrning   M

Varvtal(puls)räknare för extern relästyrning  M    

Rs232 Interface bus  AP Utgått

KnightRider Ljuseffekt  M Utgått

ESR/Kapacitans/Ohm mätare  A Utgått

Varvtalsräknare med reläutgång  L Utgått

Batteri och nätaggregat Impedansmätare   M Utgått

1 kanal D/A + 8-bit input (logikanalysator) modul   AP Utgått

DTMF Interfacebus   AP Utgått

A = avancerad, AP = avancerad (kräver programmeringskunskap i VB eller liknande), M = medelsvår, L = lätt.


HUVUDSIDA | KONTAKTA OSS | FÖRETAGET | ELEKTRONIK FORUM | WEBSHOP (nytt fönster till WebShop öppnas!)

 

 

 

10-stegs Shiftlight/LED-Varvräknare  inkl. låda!   

Artikel Benämning Enhet Pris Info
Shift/LED_byggsats

10-stegs shift/LED byggsats

st

375kr
 

 

   

Alla priser exkl. moms och frakt. Inbyggnadslåda ingår!

Finns att köpa i WebShoppen!

 

Ladda hem

Schema: -    
Kretskortslayout: -    
Komponentlayout: -    
Komponentlista: -    
VB-2008  programlistning -    

 


HUVUDSIDA | KONTAKTA OSS | FÖRETAGET | ELEKTRONIK FORUM

 

 

 

 

USB-Ambilight byggsats inkl. program 

Artikel Benämning Enhet Pris Info
USB-ambi_byggsats

USB-ambilight byggsats

st

522kr
 

 

   

Alla priser exkl. moms och frakt.

Finns att köpa i WebShoppen!

 

Ladda hem

Schema: -    
Kretskortslayout: -    
Komponentlayout: -    
Komponentlista: -    
VB-2008  programlistning -    

 


HUVUDSIDA | KONTAKTA OSS | FÖRETAGET | ELEKTRONIK FORUM

 

 

 

 

 

 

MLX90614 Monitor, USB, reläutgång och inbyggt styrprogram 

Artikel Benämning Enhet Pris Info
MLXmon_byggsats

MLX90614monitor byggsats

st

825kr
 

 

   

Alla priser exkl. moms och frakt.

Finns att köpa i WebShoppen!

 

Ladda hem

Schema: -    
Kretskortslayout: -    
Komponentlayout: -    
Komponentlista: -    
VB-2008  programlistning mlx90614monitor.zip    

 


HUVUDSIDA | KONTAKTA OSS | FÖRETAGET | ELEKTRONIK FORUM

 

 

MLX90614 Programmerare, USB och SMBus 

Artikel Benämning Enhet Pris Info
MLXprog_byggsats

MLX90614programmerar byggsats

st

680kr
 

 

   

Alla priser exkl. moms och frakt.

Finns att köpa i WebShoppen!

 

Ladda hem

Schema: -    
Kretskortslayout: -    
Komponentlayout: -    
Komponentlista: -    
VB-2008  programlistning mlx90614prog.zip    

 


HUVUDSIDA | KONTAKTA OSS | FÖRETAGET | ELEKTRONIK FORUM

 

 

Shiftlight McLaren  Nu inkl. låda!   

Artikel Benämning Enhet Pris Info
McLaren_bygg

Shiftlight McLaren  byggsats

st

 355kr
         

Alla priser exkl. moms och frakt. Inbyggnadslåda ingår!

Finns att köpa i WebShoppen!

Ladda hem scheman

Schema: mclaren.pdf  

22 Kb

Kretskortslayout:    

 

Komponentlayout:    

 

Komponentlista:    

 

Borrmall låda Borrmall för plastlådan  

 

 


HUVUDSIDA | KONTAKTA OSS | FÖRETAGET | ELEKTRONIK FORUM

 

 

LCD Varvräknare (rpm)

Artikel Benämning Enhet Pris Info
LCD_rpm_bygg

LCD varvräknar  byggsats

st

 525kr
         

Alla priser exkl. moms och frakt.

Finns att köpa i WebShoppen!

Ladda hem scheman

Schema: lcd_cnt20.pdf  

35 Kb

Kretskortslayout:    

 

Komponentlayout: lcd_cnt2_komp.pdf  

220 Kb

Komponentlista:    

 

Inkopplings anv.    

 

 


HUVUDSIDA | KONTAKTA OSS | FÖRETAGET | ELEKTRONIK FORUM

 

 

Balkong Termostat

Artikel Benämning Enhet Pris Info
Balkong_bygg

Balkong termostat byggsats

st

 299kr
         

Alla priser exkl. moms och frakt.

Finns att köpa i WebShoppen!

Ladda hem scheman

Schema: balkong.PDF  

Kb

Kretskortslayout:     

 

Komponentlayout:    

 

Komponentlista:    

 

Inkopplings anv.    

 

 


HUVUDSIDA | KONTAKTA OSS | FÖRETAGET | ELEKTRONIK FORUM

 

 

 

TemperaturSwitch COOL eller HOT

 

Artikel Benämning Enhet Pris Info
Temp_sw_bygg

Temperaturswitch (COOL) byggsats

st

 279kr
Temp_sw2_bygg

Temperaturswitch (HOT) byggsats

st

 279kr
         

Alla priser exkl. moms och frakt.

Finns att köpa i WebShoppen!

Ladda hem scheman

Schema COOL: temp_sw.PDF  

Kb

Schema HOT: temp_sw2.PDF  

Kb

Kretskortslayout:     

 

Komponentlayout:    

 

Komponentlista:    

 

Inkopplings anv.    

 

 


HUVUDSIDA | KONTAKTA OSS | FÖRETAGET | ELEKTRONIK FORUM

 

 

 

Air/Fuel Bränslemätare

 

Artikel Benämning Enhet Pris Info
Air_fuel_bygg

Air/Fuel bränslemätare byggsats

st

201 kr
         

Totalkostnad inkl. moms och frakt vid beställning av en byggsats:

 

1. Vid förinbetalning på Plusgiro nr. 148423-7. Pris: 279 kr.

2. Leverans som postförskott.                         Pris: 329kr.        Beställ här!

 

Ladda hem scheman

Schema: Air_fuel.PDF  

22Kb

Kretskortslayout:     

 

Komponentlayout:    

 

Komponentlista:    

 

Inkopplings anv. Air_fuel_inkoppling2.jpg  

 

 


HUVUDSIDA | KONTAKTA OSS | FÖRETAGET | ELEKTRONIK FORUM

 

 

Shift Light V3  

 

Artikel Benämning Enhet Pris Info
ShiftLight_v3_bygg

Shift Light v3  byggsats inkl. gjutbox

st

295 kr
         

Alla priser exkl. moms och frakt.

Finns att köpa i WebShoppen!

Ladda hem scheman

Schema: Shift_v3.pdf  

 

Kretskortslayout:    

 

Komponentlayout:    

 

Komponentlista:    

 

Inkopplings anv.    

 

 


HUVUDSIDA | KONTAKTA OSS | FÖRETAGET | ELEKTRONIK FORUM

 

 

Lysdiod Varvräknare  

Artikel Benämning Enhet Pris Info
Varv_led_bygg_12

Varv_led  byggsats

st

345 kr
         

Alla priser exkl. moms och frakt.

Finns att köpa i WebShoppen!

Ladda hem scheman

Schema: Varvl_v3.PDF v3.0

41Kb

Kretskortslayout:    

 

Komponentlayout: Varvl_v3_komp.PDF v3.0

689Kb

Komponentlista:    

 

 


HUVUDSIDA | KONTAKTA OSS | FÖRETAGET | ELEKTRONIK FORUM

 

 

Puls/Varv (R.p.m.)/frekvens Räknare  

3 Räknare i samma byggsats:

 • Pulsräknare (stega)

 • Varv/minuträknare (r.p.m)

 • Frekvensräknare(Hz)

Artikel Benämning Enhet Pris Info
Rpm_byggsats

R.p.m byggsats

st

299 kr
         

Alla priser exkl. moms och frakt.

Finns att köpa i WebShoppen!

Ladda hem scheman

Schema: Rpm2.PDF v2.0

35Kb

Kretskortslayout: Rpm2_krets.PDF v2.0

368Kb

Komponentlayout: Rpm_komp2.PDF v2.0

240Kb

Komponentlista:    

 

 


HUVUDSIDA | KONTAKTA OSS | FÖRETAGET | ELEKTRONIK FORUM

 

 

 

 • Komplett system för att styra X och Y koordination.
 • Använder endast Comport.
 • Mikrobrytkontakts ingångar för ändlägesövervakning.
 • Mikroprocessorstyrd.
 • Enkla styrkommando.

Seriell stegmotorkontroller för 2 stegmotorer

Artikel Benämning Enhet Pris Info
Steg_bygg Seriell stegmotorkontroller byggsats exkl. stegmotor st 550kr
X-steg Komponentsats för extra stegmotor exkl. stegmotor st 250kr  
         
Tillbehör (ingår ej i byggsats)
Ser-kabl 9 polig seriell kabel 1.5 M   st 95kr
Stegm Stegmotor 5V 1A bipolär  5mm axel st 85kr
Mikro Mikrobrytare (ändlägeskontakt) st 45kr
 Steg_kyl Kylelement för TCA3727 (skall användas vid >200mA /lindning) st 68kr  

Alla priser exkl. moms och frakt 

 

Ladda hem scheman

Schema: Stegmot2.pdf 04-01-08 58Kb
Kretskortslayout: Stegmot2_krets2 04-01-08 518Kb
Komponentlayout: Stegmot2_komp2 04-01-08 365Kb
Komponentlista: Stegmotor2_komplista 04-01-08 html
Seriell Protokoll: Stegmotor_protokoll.pdf 02-05-09 13Kb

 


HUVUDSIDA | KONTAKTA OSS | FÖRETAGET | ELEKTRONIK FORUM

 

 

 

R/C PWM-Motorstyrning  

Artikel Benämning Enhet Pris Info
R/C_byggsats

R/C motorstyrning byggsats

st

375 kr
         

Alla priser exkl. moms och frakt 

 

Ladda hem scheman

Schema: Rc_motor.PDF v1.0

36Kb

Kretskortslayout: Rc_motor_krets2.PDF v1.0

175Kb

Komponentlayout: Rc_motor_komp2.PDF v1.0

185Kb

Komponentlista: Rc_motor_komplista v1.0

HTML

Byggbeskrivning: Rc_byggbeskrivning v1.0 115Kb

 


HUVUDSIDA | KONTAKTA OSS | FÖRETAGET | ELEKTRONIK FORUM

 

 

DC PWM-Motorstyrning  

Artikel Benämning Enhet Pris Info
PWM_byggsats

PWM-motorstyrning byggsats

st

375 kr
         

Alla priser exkl. moms och frakt 

 

Ladda hem scheman

Konstruktionen är samma som R/C motorstyrning. Skillnaden är en annan mjukvara i PIC12C672 IC'n och en potentiometer till ingången för styrning av hastigheten (effekten).

 


HUVUDSIDA | KONTAKTA OSS | FÖRETAGET | ELEKTRONIK FORUM

 

 

Varvtal(puls)räknare för extern relästyrning

Byggsats> < Färdigbyggd
Artikel Benämning Enhet Pris Info
Varvtal_ext_bygg

Varvtalsräknare för extern relästyrning byggsats

st

395 kr
Varvtal_ext_

Varvtalsräknare för extern relästyrning färdigbyggd

st

542 kr
 

 

   

Alla priser exkl. moms och frakt.

Finns att köpa i WebShoppen!

Ladda hem scheman

Schema: Kommer senare  

 

Kretskortslayout:      
Komponentlayout:      
Komponentlista:      

 


HUVUDSIDA | KONTAKTA OSS | FÖRETAGET | ELEKTRONIK FORUM

 

 

 

 

Artiklar som har utgått:

 

 • Utveckling och utbildningssystem för styrning av moduler eller egna konstruktioner.
Klicka här för info
 • Mikroprocessorstyrd.
 • Enkla styrkommando som kan styras från VB eller andra programspråk.

Rs232 Interface bus

Artikel Benämning Enhet Pris Info
Rs232_bygg Rs232 Interface bus byggsats st utgått
         

Tillbehör (ingår ej i byggsats)

Rs232_sladd 9 polig seriell kabel 1.5 M   st 95kr
Rs232_kabel 20pol Flatkabel med 4 stiftlistkontakter st 110kr  

Klicka här för info

Byggsatsmoduler att koppla till Rs232 Interface

Relay_8

Reläkort byggsats för 8 relä (levereras med 4 relä)  

st utgått
X-Relä

1 poligt relä

st 29 kr
         

Klicka här för info

A/Dkort_bygg

2 kanals A/D kort byggsats  

st utgått
         

 

D/A_bygg

1 kanals D/A + 8-bit input (logikanalysator) byggsats

st utgått
 

 

     

Alla priser exkl. moms och frakt 

 

Ladda hem scheman

Schema: Rs232_bus.pdf 02-01-20

39Kb

Kretskortslayout: Rs232_bus_krets.pdf 02-02-25

1.2Mb

Komponentlayout: Rs232_bus_komp.pdf 02-02-25

726Kb

Komponentlista: Kommer snart    
Specifikationer: Rs232_spec.pdf 02-01-25

224Kb

Reläkort

Schema: Relay_8.pdf 02-03-19

26Kb

Kretskortslayout: Relay_8_krets.pdf 02-03-19

987Kb

Komponentlayout: Relay_8_komp.pdf 02-05-01

800Kb

2 kanals A/D kort 

Schema: A_d_kort.pdf 02-05-01

27Kb

Kretskortslayout: A_d_kort_krets.pdf 02-05-01

925Kb

Komponentlayout: A_d_kort_komp.pdf 02-05-01

562Kb

1 kanals D/A + 8-bit input (logikanalysator)

Schema: D_A_8inp.PDF 02-07-18

41Kb

Kretskortslayout: D_A_8inp_krets.PDF 02-07-18

1Mb

Komponentlayout: D_A_8inp_komp.PDF 02-07-18

890Kb

 


HUVUDSIDA | KONTAKTA OSS | FÖRETAGET | ELEKTRONIK FORUM

 

 

 

KnightRider Ljuseffekt  

 

Artikel Benämning Enhet Pris Info
Knightrider_bygg

KnightRider  byggsats komplett

st

utgått
         

Alla priser exkl. moms och frakt 

 

Ladda hem scheman

Schema Styrkort: Knight_1.pdf v1.0 

23Kb

Schema Rampkort: Knight_2.pdf v1.0 

20Kb

Kretskortslayout Styrkort: Knight_1_krets2.pdf v1.0

 223Kb

KomponentlayoutStyrkort: Knight_1_komp2.pdf v1.0

 158Kb

Kretskortslayou Rampkortt: Knight_2_krets2.pdf v1.0

 185Kb

Komponentlayout Rampkort: Knight_2_komp2.pdf v1.0

 152Kb

Komponentlista:    

 

 


HUVUDSIDA | KONTAKTA OSS | FÖRETAGET | ELEKTRONIK FORUM

 

 

 

 

ESR/Kapacitans/Ohm mätare 

Artikel Benämning Enhet Pris Info
ESR_bygg1 * ESR/CAP/OHM mätare byggsats st Utgått
ESR_bygg2 ESR mätare byggsats kompl. med låda och voltmodul  st Utgått  
 

Monteringsmaterial till prototyp som ingår i "ESR_bygg2" (Se övre högra bild)

KPLS-9VB Handhållen instrumentlåda med 9v batterifack st Utgått
PMLCD 3½ LCD Digital voltmodul inkl. opto. tillbygg. st Utgått

Ban-chassi Röd och svart banankontakt chassi par Utgått
Mätsladd Röd och svart mätsladd med spets  1m par Utgått  
Vippomk 3p Vipp omkopplare 3 polig till-till  lödansl. (SW2) st Utgått  
Tryckomk 1p Tryckomkopplare 1 polig (SW1) st Utgått  

 

 

Ladda hem scheman

Schema: Esr_cap.pdf v1.0 55 Kb
Kretskortslayout: Esr_cap_krets.pdf v1.0 980 Kb
Komponentlayout: Esr_cap_komp.pdf v1.0 1,56 Mb
Komponentlista: Esr_cap_komplista.htm v1.0 13,5 Kb
Monteringsanvisning:    Esr_cap_mont.pdf v1.0 367 Kb
Optokopplar tillb. Esr_cap_opto.pdf v1.0 7 Kb

 


HUVUDSIDA | KONTAKTA OSS | FÖRETAGET | ELEKTRONIK FORUM

 

 

 

Varvtalsräknare med reläutgång

Artikel Benämning Enhet Pris Info
Varvtal_byggsats

Varvtalsräknare byggsats

st

utgått
 

 

   

Alla priser exkl. moms och frakt 

 

Ladda hem scheman

Schema: Varvtal.PDF 02-05-01

26Kb

Kretskortslayout:      
Komponentlayout:      
Komponentlista:      

 


HUVUDSIDA | KONTAKTA OSS | FÖRETAGET | ELEKTRONIK FORUM

 

 

 

Batteri och nätaggregat Impedansmätare  

Artikel Benämning Enhet Pris Info
Imp_byggsats

Batteri_imp byggsats inkl. kylfläns

st

utgått
         

Alla priser exkl. moms och frakt 

 

Ladda hem scheman

Schema: Batteri_imp.PDF v1.0

36Kb

 


HUVUDSIDA | KONTAKTA OSS | FÖRETAGET | ELEKTRONIK FORUM

 

 

 

 

 • Styr en databuss med din telefon (DTMF) .

 • Eller med datorhögtalare utgången.

 • Går bl.a. att användas med Jetronics reläkort m.m.

 • Mikroprocessorstyrd.

 • Enkla styrkommando.

DTMF Interfacebus  

Artikel Benämning Enhet Pris Info
DTMF_bygg DTMF Interfacebus byggsats st utgått
         
 
Tillbehör (ingår ej i byggsats)
Rs232_kabel 20pol Flatkabel med 4 stiftlistkontakter st utgått  
         

Alla priser exkl. moms och frakt 

 

Ladda hem scheman

Schema: DTMF_bus.pdf 02-07-25 39Kb
Kretskortslayout: DTMF_bus_krets.pdf 02-07-25 767Kb
Komponentlayout: DTMF_bus_komp.pdf 02-07-25 1Mb
Komponentlista: Kommer snart    
Protokoll: Kommer snart    

 


HUVUDSIDA | KONTAKTA OSS | FÖRETAGET | ELEKTRONIK FORUM