NYTT PROJEKT

Ampere LED-Stapel.

 

Mikroprocessorstyrd LEDBAR lysdiodstapel för Ampere visning.

 

Denna lysdiodstapel med 17 st 2x5mm lysdioder som är special designad för att visa Ampere i en elbil, d.v.s. att den kan visa strömförbrukningen när bilen kör, men också när bilen laddar vid inbromsning. Enheten har 8 st lysdioder för visning av förbrukning av ström och 8 st för visning av laddning. Mitt lysdioden (gul) lyser alltid för att visa att enheten är i funktion och när ingen ström påverkas. 

 

Ladda hem Schemat:

 

 

Hur fungerar den?

 

Med en PIC12F676 microprocessor som via en analogingång läser av spänningen över ett shuntmotstånd som är placerat mellan batteri minus och minusanslutningen på elmotorn och därefter aktiverar 9 st utgångar och 2 st transistorer som respektive tänder lysdiodstapel efter spänningen över shuntmotståndet. Lysdiodstapeln har 2 st visningslägen:

1. "Stapel",  d.v.s. att lysdioderna förblir tända allt eftersom de tänds. 2. "Dot", bara en lysdiod tänds åt gången.

 

Enheten kan drivas med samma drivspänning som det som skall mätas endast om shuntmotståndet har gemensam - (GND), d.v.s. är monterat vid minussidan på drivspänningen. Om enheten skall kunna mäta över ett shuntmotstånd som sitter på ett annat ställe t.ex. på plussidan, då måste enheten ha en separat drivspänning!

 

 

Obs!

Denna enhet kommer i framtiden även att kunna användas som Voltmätare eller Varvräknare för t.ex. bil genom att ta bort eller ändra på några av komponenterna, samt en ny programvara i mikroprocessorn. Det finns ännu ingen programvara framtagen men jag kommer att meddela så fort det finns tillgängligt.  

 

 

 

Priser, byggsatser och ritningar finns på www.jetronic.se

 

Fakta:

 

Drivspänning

Dc 7,5 - 14,4 volt. 130mA

 

Lysdioder

17 stycken 2x5 mm,  12 gröna, 4 röda och 1 gul.

Ljusstyrka: ca 10mcd.

 

Analogingång

+- 250mV DC för fullt utslag vid 1KOhm impedans.

Trimpotentiometer på ingången för justering av andra ingångsnivåer (Max. 10V)

 

 

Kortstorlek

80 x 60mm. (kortet är delbart vid lysdiodstapeln)