PROJEKT/BYGGSATS

Universell Voltmätare med 4 stycken 20mm röda LED-siffror.

Obs! Samma konstruktion som den universella räknaren men med annan mjukvara och komponenter!

3D CAD-bild. Siffrorna i display i bilden är inte de riktiga 7-segment!

En universell Voltmätare baserad på en PIC16F1827 och en 4-siffrors 20mm röda LED-display. Den har 4 stycken referensspänningsnivåer. LED-display har svagt rött ljus vilket gör att den bör användas i ganska mörka miljöer eller med visir. Max visning 9999 på display'n. Mätobjekt och mätaren måste ha samma 0V(GND).

 

Denna voltmätare har stort användningsområde och kan bl.a. användas som:

  • AFR mätare för wideband Lambdasond-kontroller eller smalband Lambdasonder.

  • Voltmodul.

  • Amparemodul.

  • Ohmmodul.

  • Varvmätarmodul för analoganivåer från t.ex. Megasquirt.

 

Hur fungerar voltmätaren?
Genom att använda PIC16F1827's interna 10-bit A/D funktionen och med mjukvaran i PIC-kretsen så får man en enkel men ändå en mycket användbar universell voltmätar byggsats. Valet av vilken referensspänning, övre och undre visningsnivå och antal decimaler görs enkelt med en knapptryckning i setup-programmet. Efter drivspänningstillslag startas den med de valda i inställningarna.
Voltmätar övre och undre nivå:

Den övre och undre visningsnivån väljs i setup-programmet med två stycken siffergrupper om fyra siffror "9999" till "0000". Den övre nivån visas när inspänningen är => valda referensspänningen och den undre nivån visas när inspänningen är = 0Vdc.

Display decimaler:

De antal decimaler man vill att display'n ska ha väljs i setup-programmet: Ingen, 1, 2 eller 3 decimaler. 

Referensspänningsnivå:
Den referensspänning som man vill jämföra inspänningen med väljs i setup-programmet: 5V, 4.096V, 2.048V eller 1.024V

 

 

Konfiguration(setup) och val av mätnivåer m.m.:
Eftersom universalräknaren inte har några omkopplare med olika läge för val av mätnivåer så istället används PIC-kretsens interna EEPROM som lagring av senast val av mätnivåer.
 
Konfigurationinställning(setup):
Genom att trycka ned membran- tryckknappen samtidigt som man slår på drivspänningen så kommer man in i konfigurationläget. Nu kommer "-01-" att visas i display'n vilket innebär att den övre nivån ska väljas genom att ändra värdet på siffrorna som tänds en efter en i följd med med första siffran som 1000-tal och andra siffran som 100-tal o.s.v ändring görs genom att trycka på tryckknappen inom 3-sekunder. (0 - 9)
 
Efter 3 sekunder ytterligare så hoppar konfigurationsprocessen till "-02-" i display och den visar vilket undre nivå som ska väljas genom att ändra värdet på siffrorna som tänds en efter en i följd med med första siffran som 1000-tal och andra siffran som 100-tal o.s.v ändring görs genom att trycka på tryckknappen inom 3-sekunder. (0 - 9)
 
Efter 3 sekunder ytterligare så hoppar konfigurationsprocessen till "-03-" i display och den första siffran visar hur många decimaler som ska väljas genom att ändra värdet på siffran som tänds genom att trycka på tryckknappen inom 3-sekunder. (0 - 3)
 
Efter ytterligare 3 sekunder hoppar konfigurationsprocessen till andra siffran i  displayen och den visar vilken referensspänning som ska användas och värdet ändras genom att trycka på tryckknappen inom 3-sekunder. (0 - 3)
 
Efter ytterligare 3 sekunder avslutas konfigurationsprocessen och den valda räknarfunktionen aktiveras.
 

 

 

"-01-" i Setup-programmet

Övre nivå
Siffra. Funktion Visning
1 1000 - tal 0 - 9
2 100 - tal 0 - 9
3 10 - tal 0 - 9
4 1 - tal 0 - 9
Skillnaden mellan övre och undre nivå måste vara mer än 10, annars blir det "Error2" och setup måste göras om! För att få full upplösning måste övre nivå vara mer än 1023 än den undre nivån!

 

 

"-02-" i Setup-programmet

Undre nivå
Siffra. Funktion Visning
1 1000 - tal 0 - 9
2 100 - tal 0 - 9
3 10 - tal 0 - 9
4 1 - tal 0 - 9
Skillnaden mellan övre och undre nivå måste vara mer än 10, annars blir det "Error2" och setup måste göras om!

 

 

 

"-03-" Siffra (1) i Setup-programmet

Decimal antal
Nr. Funktion
0 Ingen decimal
1 1 decimal
2 2 decimaler
3 3 decimaler

 

 

"-03-" Siffra (2) i Setup-programmet

Referensspänningsnivå
Nr. Funktion
0 5 Vdc
1 4.096 Vdc
2 2.048 Vdc
3 1.024 Vdc

 

 

 

Setup exempel:
0 - 5Vdc inspänning med 3 decimaler och 5 Vdc referensspänning: "5000", "0000", "30"
0 - 5Vdc inspänning för AFR 19 - 9 visning med 2 decimaler och 5 Vdc referensspänning: "1900", "0900", "20"
 
 
 

 

Fakta:

 

Drivspänning:

DC 8.5 - 13.8 volt. ca 120 - 200mA

Obs! Drivspänningen ska vara stabil och transientfri!.

 

LED-display:

4 siffrors 7-sement, röd ca 60mCd.

20 mm höjd.

 

Analog spänningsingång:

Max 0 - 5 Vdc

10KOhm ingångsresistans

Obs! Mätobjekt och voltmätare måste ha samma 0Vdc(GND)!

 

Kortkortstorlek:

H 77mm x B 73mm.