NYTT PROJEKT

PulsDelare(pulsdubblare)

 

 

Delar pulser från t.ex. tändspole, tändmodul eller induktivagivare m.m. med en delningsfaktor.

Kan även pulsdubblar utgång (beroende på vilken mjukvara som används).

 

Detta är ett bygge som går att användas om man t.ex. har en varvräknare som är gjord för ett annat motorcylinder antal än vad din motor har, men ändå vill använda den. Den går även att användas till andra ändamål där det finns behov av att dela antal pulser för att anpassa till den utrustningen.

 

 

 

Hur fungerar den?

 

Genom att använda en portingången(GP2) på en PIC12F629/675 för att läsa av tacho pulserna och sedan i mjukvaran dela pulserna och låta 4st portutgångar ha olika delningsfaktorer. Från någon av portutgångarna (beroende på vilken delningsfaktor man vill ha) drar man en bygel som går till en utgångstransistor(BC639) som levererar den delade pulsen till pulsutgången från kretskortet.

 

Kretskortstorleken är endast 38x38mm vilket gör att den passar i en ingjutningsbox 40x40mm (se övre bild).

 

 

Ladda hem Schemat:  Puls_del.pdf

 

 

 

Priser, byggsatser och ritningar finns på www.jetronic.se

 

Fakta:

 

Drivspänning

12 - 13,8 volt (från avsäkrad matning) Ca. 50mA.

 

Obs! Drivspänningen bör inte anslutas från tändspole-anslutningen eftersom det 

finns risk för felkoppling och störningar som kan förstöra byggsatsen.

 

 

Varvtalsområde

100  - 10000 Varv/min. (Mjukvaran anpassa till cylinderantal eller frekvens)

 

Pulsingång

12V med ca 1/3 pulsbredd

Anslutes normalt till "1" polen på tändspolen eller från induktivagivare m.m.

 

Pulsutgång

0,7 - 12V fyrkant, ca 50% pulsbredd.

Max 30mA.

 

Delning 1/1, 1/2, 1/4 och 1/8 av pulsingången. 

alt.

Delning 1/1, 1/2, 1/4 och 2/1 (pulsdubblare) av pulsingången.

Pulsbredden på pulsdubblaren är ca 1mS (är beroende av ingång frekvensen)

 

Kortstorlek

38 x 38 mm.