PROJEKT/BYGGSATS

Varvräknar puls- och spänningsdubblare för tändkabel Pic-up

 3D CAD-bild

 

 

En modul för att anpassa en standard 12Vdc varvräknare på ett fordon med 6Vdc batteri

 

Detta är ett bygge för fordon med 6Vdc batteri och t.ex. magnetisktändning som vill kunna ansluta en standard 12Vdc varvräknare som kräver annat pulsantal.

 

 

Hur fungerar den?

 

Denna konstruktion består av tre olika steg. Första steget är en pulsförstärkare för induktiv pic-up som läser av pulsen på en tändkabel. Andra steget är en mikroprocessorstyrd pulsdubblare som dubblar ingångspulsen som sedan går att anslutas till extern varvräknare. Tredje steget är en DC/DC-omvandlare från RECOM som dubblar drivspänningen från 6Vdc till 12Vdc som ger drivspänning till den externa varvräknaren.

 

Detta projekt får ingångspulsen från en egentillverkad pic-up som sätts på tändkabeln. Pic-upen består av ett ferritblock med en ledning som är lindat 3-4 varv runt ena ferritblocks halvan och pic-upen kläms sedan på tändkabeln. Ferritblocket och ledningsvarven bildar en strömslinga som inducerar en spänningspuls som förstärks i pulsförstärkarsteget.

 

Kretskortstorleken är endast 48x48mm vilket gör att den passar i en ingjutningsbox 50x50mm.

 

Denna prototyp är designad för och ska testas på en 6Vdc minusjordad BSA från 1950-talet!

 

Ladda hem elschema: Healer_indpuls_edit.TIF

 

 

OBS! Denna konstruktion är endast för minusjordade fordon! Varvräknare måste kunna ha gemensam jord!

 

Fakta:

 

Drivspänning till modul (röd ledning), 0Vdc(GND, svart ledning)

+6 - 7.2 Vdc stabil (Batteri), ca 300mA beroende på vilken typ av varvräknare som ska anslutas.

Initieringstiden efter drivspänningstillslag är ca 6 sekunder och det finns ingen utgångspuls under denna tid!

 

Spänningsutgång till extern varvräknare (gul ledning)

+12Vdc, max 100mA.

 

Pulsingång (grå skärmad ledning)

Induktiv strömslinga (pic-up) med ferritblock, minsta ström genom slingan och ferritblocket ca 30mA.

Minsta pulsfrekvens ca 3,8Hz, motsvara ca 457 rpm på en 4-taktar motor (lägre ger alltid 0 Hz på utgångsfrekvensen!).

 

Tacho-pulsutgång till extern varvräknare (orange ledning)

12Vdc pulserande likspänningspuls, max 10mA (kan fås med 30Vdc 1mA utgångspuls)

Utgångspulsfrekvensen = ingångsfrekvens x2 (andra utgångsfrekvenser kan fås t.ex. mellan x1.0 - x2.0 eller mellan x0.5 - x1.0) 

 

Kortstorlek

48 x 48 mm.