BYGGSATS

LED-Varvräknare

 

En varvräknare med grafisk visning med 20 lysdioder.

 

Detta är ett bygge för visning av varvtal (R.p.m) i t.ex. fordon eller till annat som

behöver visa varvtalet med en grafisk lysdiods stapel.

 

 

 

Hur fungerar den?

 

Genom att använda räknaringången på en PIC16F84 eller en PIC16F628 och låta den räkna antal pulser under en viss tid och sedan

tända en lysdiod för varje 500:de varv/min.

 

Konstruktionen består av en PIC16F84 eller en PIC16F628 och 20 lysdioder som är kopplade till 10 utgångar på PIC kretsen och

som blir switchade med 200Hz av 2st BC337-40 transistorer. Räknaringången behöver pulsas med en 12Vdc puls (PNP). 

En filterkondensator (C4) används för att undertrycka störpulser som genereras från pulskällan. 

 

Byggsatsen finns för olika cylinderantal utförande med max. varvtalsvisning på 10000 varv/min:

4 cylinder, 5 cylinder, 6 cylinder och 8 cylinder (anges vid beställning).

Obs! Andra cylinderantal och varvtalsvisning kan fås mot extra avgift och måste anges vid beställning.

 

Byggsatsens kondensatorn "C4" är en filterkondensator som har en viktig funktion att "rena" pulsen som kommer in 

på räknaringången. Därför måste kondensator värdet anpassas efter pulsfrekvens och störningsgrad.

 

För litet värde på kondensatorn resulterar till att alla lysdioder lyser men varvtalet inte är uppnått.

För stort värde på kondensatorn resulterar till att lysdioderna aldrig tänds, eller att alla släcks även efter uppnått varvtal (övervarv). 

 

 

Obs!

LED-varvräknarbyggsatsen är i sitt grundutförande gjort för att installeras på tändsystem på 12v och är då anpassad för 12Vdc pulser på tachoingången. Vill man ansluta tacho-pulser med annan spänningsnivå så måste man ändra motståndet R13 och ev. kondensatorn C4. Dessa värden på R13 och C4 kan användas:

10 Vdc puls, R13=22KOhm, C4=47nF.

 8 Vdc puls, R13=12KOhm, C4=68nF.

 6 Vdc puls, R13=5,6KOhm, C4=100nF.

 4 Vdc puls, R13=1,8KOhm, C4=330nF.

 

 

 

Fakta:

 

Drivspänning

(6) 7.5 - 12 Vdc. Ca. 150mA.

(Byggsatsen kan levereras för 6 volt, måste anges vid beställning).

 

Obs! Drivspänningen bör inte anslutas från tändspole-anslutningen eftersom det

finns risk för felkoppling och störningar som kan förstöra byggsatsen.

 

 

 

Max varvtal

10000 varv/min i steg om 500 varv/min.

(Byggsatsen kan levereras för andra varvtal mot tillägg (+50kr), måste anges vid beställning).

 

Pulsingång

12Vdc (PNP).

Anslutes normalt till "1" polen på tändspolen, kan även anslutas till t.ex. induktivgivare mm.

(Vid anslutning till brytarspets eller annan pulsgivare som skapar mycket störpulser skall kondensator C4 anpassas efter varvtalet).

 

Kortstorlek

70 x 70 mm