PROJEKT

R/C LapCounter (Varvräknare för R/C bilar) 

 

Projekt för att räkna antal varv för åtta stycken R/C bilar som kör vid t.ex. tävling m.m.  

 

Detta är ett bygge som består av fyra stycken olika delar och ett VisualBasic program:

 

1. IR-Sändarkort som monteras i R/C bilen (max 8st).

2. IR-mottagarkort som monteras på undersidan i målgångs ramen.

3. Dekoderkortet.

4. Display eller interfacekortet.

 

 

Hur fungerar den?

 

Genom att varje bil förses med ett IR-sändarkort som har en bärvåg på ca 38Khz och en egen modulationsfrekvens, så kan IR-mottagarkortet mottaga bilarnas IR-sändning när de passerar mållinjen och då skicka den mottagna signalen till dekoderkortet, som då detekterar vilken bil som passerat. Informationen om antal varv för varje bil kan visas antingen på ett displaykort eller skickas via ett datainterface till en dator.

 

 

 

IR-Sändakortet

 

 

Består bl.a. av två stycken IR-dioder och en PIC12F629 processor. Mjukvaran i processorn styr fyra av portarna som i sin tur tänder IR-dioderna med en bärvåg på ca 38Khz och en modulationsfrekvens som är densamma som DTMF signalen i din telefon. Anledning till att det används DTMF frekvenser är att dessa är anpassade för att inte skapa harmonier som stör varandra när dessa frekvenser blandas. Dessa frekvenser är:

 

697 Hz, 770 Hz, 852 Hz, 941 Hz, 1209 Hz, 1339 Hz, 1477 Hz och 1633 Hz

 

Ladda hem schemat: Lap_cnt1.pdf

 

 

 

IR-Mottagaren

 

 

Består av en avstämd IR-mottagarmodul ELIRM8602S som filtrerar bärvågen och på utgången finns den mottagna DTMF signalen som skickas till dekoderkortet för avkodning. Det kan behövas mer en en IR-mottagare beroende på hur bred målgången är. IR-mottagarkortet har genomgående ledningsbanor för att enkelt kunna kaskadkoppla flera mottagare.

 

Ladda hem schemat: Lap_cnt4.pdf

 

 

 

Dekoderkortet

 

 

Består av åtta stycken LM567CN tondekoder IC-kretsar och åtta stycken NE555 timer IC-kretsar. Tondekoder IC-kretsen detekterar den DTMF frekvens som den är inställd för och utgången från IC-kretsen triggar timerkretsen som får sin utgång att gå hög i ca fyra sekunder, detta för att undvika störpulser när bilen passerar målgång. Statusen från utgångarna på timerkretsarna kan sedan ett displaykort eller ett interface avläsa för visning eller skickas till en PC. Kortet är indelat i åtta sektioner vilket gör det lätt utelämna komponenter i de undre sektionerna om man har tänkt använda mindre än åtta dekodrar.

 

Ladda hem schemat1: Lap_cnt2.pdf

Ladda hem schemat2: Lap_cnt3.pdf

 

 

 

Display eller interfacekort

 

Som display går det att använda färdiga LCD-räknarmoduler, en modul för varje R/C bil.

För att kunna ansluta till en PC så används ett RS232-interface eller så kopplas den till printerporten.

 

Ladda hem schemat Printerport-Interface: Lap_cnt5.pdf

 

Schemat på RS232Interfacet är inte klart ännu!

 

 

 

VisualBasic. Varv- och tidräknarprogram 

 

 

Ett datorprogram som enkelt räknar antal körda varv och håller samtidigt koll på varvtider. Detta program går även att användas för manuell varvräkning utan Lapcounter utrustningen. Programmet kommer att fungera med printerport-interface eller RS232-interface. 

 

 

Projekt fakta:

 

Drivspänning

7.5 - 9 volt.

 

Max antal R/C bilar

8 stycken.

 

Kretskortstorlekar

IR-sändarkortet: 28 x 28 mm.

IR-mottagarkortet: 30 x 50 mm.

Dekoderkortet: 160 x 100 mm.

 

 

Priser, byggsatser och ritningar finns på www.jetronic.se