PROJEKT/BYGGSATS

Insprutarrengöringsstyrning "Injector Cleaner"

 3D CAD-bild

 

 

En styrmodul för att styra 4 stycken insprutare i ett reglerbart område 1 - 100Hz med 1/4 öppningstid

 

Detta är ett bygge för t.ex. bilmekaniker som vill kunna rengöra smutsiga och igensatta insprutare externt med en egen rengöringsanordning och denna styrning. Är konstruerad för att kunna styra insprutare med en resistans ner till 2,4 Ohm.

 

 

 

Hur fungerar den?

 

Genom att använda 4 stycken utgångsportar på en PIC12F683 som styr kraftiga MOSFET- transistorer som i sin tur styr insprutarna, samt 2 stycken ingångar för mätning av potentiometerläget och omkopplarläge. Mjukvara i mikroprocessorn styr en transistor i taget med en frekvens som motsvarar läget på potentiometern. En extern omkopplare styr en på/av funktion så att transistorerna kan frånkopplas även med drivspänningen ansluten. Utgångarna till insprutarna är av "open drain" typ vilket innebär att den aktiverar insprutaren genom att sluta (-) anslutningen mot 0Vdc(GND).

 

Kretskortstorleken är endast 48x48mm vilket gör att den passar i en ingjutningsbox 50x50mm.

 

Detta projekt kan kombineras med en LED-multifunktionsmätare för att få en visning av öppningsfrekvenser eller Rpm motsvarigheten av öppningsfrekvensen. Mätare ansluts till samma drivspänning och mätarpulsingången ansluts till en av utgångarna på detta projekt.

 

 

Har är en länk till en mycket proffsig sida av Johnny Gejdner om bl.a. rengöring av insprutare till Porschar där denna prototypen används: http://www.944mektips.se/branslespridare

 

 

Ladda hem Elschema: InjectorClean_edit.tif

 

 

Fakta:

 

Drivspänning

12 - 13,8 Vdc stabiliserad, strömförbrukning är beroende på vilken typ av insprutare som ska användas (5 -15 A).

 

Drivspänningen bör tas från ett batteri eller ett kraftigt stabilt spänningsagregat eftersom insprutarna förbrukar mycket ström i öppningsögonblicket. Om man inte har drivspänningsmatning som är kraftigt nog så öppnas spridarna inte tillräckligt eller inte alls! Man får inte använda en billigare typ av batteriladdare som drivspänning eftersom de inte har stabil reglering och har för mycket rippel som förstör kretsarna i konstruktionen!

 

Varning!

Tänk på att hålla all drivspänningsutrustning och elektronik som kan skapa gnistor långt bort från insprutarrengöringsmedlet eftersom detta kan vara mycket lättantändbart och kan börja brinna! Se till att lokalen där utrustning finns i är bra ventilerad.

 

Potentiometer

Extern 4,7K - 10KOhm 

 

På/Av omkopplare

Extern 1-polig vippomkopplare 

 

Potentiometer regleringsområde

1  - 100Hz/insprutare

 

Pulsutgång till insprutarna

Öppen drain, 1/4 pulsbredd.

Max spetsström: 15A/insprutare.

Minsta insprutarresistans: 2,4Ohm(vid körning med denna resistans så bör spänningsaggregatet kunna leverera ca 15A och ev. behöva ha extra kylning på transistorerna).

 

Man kan få en annan öppningstid med 1/2 genom att sammankoppla utgångar och insprutare två och två, men man bör då tänka på att strömförbrukningen blir dubbel eftersom två insprutare öppnar samtidigt i stället för bara normalt en åt gången!

 

Kortstorlek

48 x 48 mm.